Words Ending With B

The following list of words ending with b can be used to play Scrabble®, Words with Friends®, Wordle®, and more word games to feed your word game love.

We pull words from the dictionaries associated with each of these games. We also show the number of points you score when using each word in Scrabble® and the words in each section are sorted by Scrabble® score. Get helpful hints or use our cheat dictionary to beat your friends. The words below are grouped by the number of letters in the word so you can quickly search through word lengths.

Table of Contents

There are 1 twelve-letter words ending with b.

 • thingummybob

There are 3 eleven-letter words ending with b.

 • thingamabob
 • thingamybob
 • thingumabob

There are 7 ten-letter words ending with b.

 • breadcrumb
 • heartthrob
 • pseudobulb
 • thingumbob
 • underscrub
 • undershrub
 • willowherb

There are 28 nine-letter words ending with b.

 • abcoulomb
 • bafflegab
 • beachcomb
 • celecoxib
 • cetuximab
 • chemisorb
 • chemosorb
 • cockscomb
 • currycomb
 • disentomb
 • dithyramb
 • flashbulb
 • gastropub
 • honeycomb
 • interclub
 • jiggumbob
 • lightbulb
 • nightclub
 • phenobarb
 • photobomb
 • preabsorb
 • rituximab
 • spiderweb
 • superbomb
 • superclub
 • toothcomb
 • underclub
 • whitecomb

There are 38 eight-letter words ending with b.

 • aerobomb
 • aldicarb
 • antisnob
 • backcomb
 • backstab
 • boomburb
 • canegrub
 • catacomb
 • choliamb
 • choriamb
 • corncrib
 • divebomb
 • doorjamb
 • doorknob
 • firebomb
 • forelimb
 • goosegob
 • hecatomb
 • interweb
 • landgrab
 • liquitab
 • memsahib
 • outclimb
 • outclomb
 • outthrob
 • overclub
 • reabsorb
 • ringwomb
 • rubbydub
 • sillabub
 • sillibub
 • spacelab
 • sparerib
 • subshrub
 • syllabub
 • timebomb
 • wellcurb
 • windslab

There are 35 seven-letter words ending with b.

 • bathtub
 • bethumb
 • blowjob
 • brewpub
 • corncob
 • coulomb
 • cowherb
 • coxcomb
 • dislimb
 • disturb
 • flubdub
 • handjob
 • inqilab
 • jalabib
 • lulibub
 • minicab
 • minilab
 • nashgab
 • overdub
 • pedicab
 • perturb
 • potherb
 • preverb
 • proverb
 • reclimb
 • replumb
 • rhubarb
 • sanddab
 • succumb
 • taxicab
 • trimtab
 • unplumb
 • upclimb
 • washtub
 • whoobub

There are 58 six-letter words ending with b.

 • absorb
 • adsorb
 • adverb
 • aplomb
 • athrob
 • baobab
 • bedaub
 • bedumb
 • benumb
 • bicarb
 • cherub
 • cobweb
 • collab
 • comarb
 • confab
 • corymb
 • decarb
 • desorb
 • earbob
 • enjamb
 • entomb
 • enwomb
 • excamb
 • fansub
 • gossib
 • haboob
 • hobjob
 • hobnob
 • hubbub
 • intomb
 • jilbab
 • kincob
 • lablab
 • liblab
 • midrib
 • mihrab
 • milneb
 • niqaab
 • nutjob
 • prefab
 • prehab
 • recomb
 • refurb
 • resorb
 • reverb
 • scarab
 • schlub
 • scramb
 • scrawb
 • serdab
 • skibob
 • skylab
 • stromb
 • subdeb
 • suburb
 • superb
 • uncurb
 • untomb

There are 59 five-letter words ending with b.

 • acerb
 • ardeb
 • berob
 • blurb
 • cabob
 • carob
 • celeb
 • chimb
 • climb
 • clomb
 • coarb
 • cohab
 • coomb
 • courb
 • coxib
 • cromb
 • crumb
 • cubeb
 • demob
 • droob
 • dweeb
 • exurb
 • hejab
 • hijab
 • inorb
 • jelab
 • kabab
 • kabob
 • kebab
 • kebob
 • maneb
 • nabob
 • nawab
 • neemb
 • nikab
 • niqab
 • plumb
 • redub
 • rehab
 • rhomb
 • rhumb
 • saheb
 • sahib
 • scrab
 • scrob
 • scrub
 • shlub
 • shrub
 • slubb
 • slurb
 • squab
 • squib
 • stilb
 • throb
 • thumb
 • vocab
 • weamb
 • zebub
 • zineb

There are 83 four-letter words ending with b.

 • barb
 • bibb
 • blab
 • bleb
 • blob
 • blub
 • boab
 • bomb
 • boob
 • bulb
 • burb
 • carb
 • chib
 • chub
 • club
 • cobb
 • comb
 • crab
 • crib
 • curb
 • darb
 • daub
 • dieb
 • doab
 • doob
 • dorb
 • drab
 • drib
 • drub
 • dumb
 • feeb
 • flab
 • flob
 • flub
 • forb
 • frab
 • frib
 • gamb
 • garb
 • glib
 • glob
 • grab
 • grub
 • herb
 • iamb
 • jamb
 • jibb
 • kemb
 • kerb
 • knob
 • knub
 • krab
 • lamb
 • limb
 • newb
 • nimb
 • noob
 • numb
 • pleb
 • prob
 • scab
 • sibb
 • slab
 • sleb
 • slob
 • slub
 • snab
 • sneb
 • snib
 • snob
 • snub
 • sorb
 • stab
 • stob
 • stub
 • swab
 • swob
 • tomb
 • verb
 • warb
 • wemb
 • womb
 • zimb

There are 57 three-letter words ending with b.

 • abb
 • alb
 • arb
 • bib
 • bob
 • bub
 • cab
 • cob
 • cub
 • dab
 • deb
 • dib
 • dob
 • dub
 • ebb
 • fab
 • fib
 • fob
 • fub
 • gab
 • gib
 • gob
 • gub
 • hob
 • hub
 • jab
 • jib
 • job
 • kab
 • keb
 • kob
 • lab
 • lib
 • lob
 • mib
 • mob
 • nab
 • neb
 • nib
 • nob
 • nub
 • orb
 • pub
 • reb
 • rib
 • rob
 • rub
 • sab
 • sib
 • sob
 • sub
 • tab
 • tub
 • urb
 • wab
 • web
 • yob

There are 2 two-letter words ending with b.

 • ab
 • ob

Other Word Tools

SCRABBLE® is a registered trademark. All intellectual property rights in and to the game are owned in the U.S.A and Canada by Hasbro Inc., and throughout the rest of the world by J.W. Spear & Sons Limited of Maidenhead, Berkshire, England, a subsidiary of Mattel Inc. Words with Friends is a trademark of Zynga With Friends. Mattel and Spear are not affiliated with Hasbro. TheFreeDictionary.com is not affiliated with SCRABBLE®, Mattel, Spear, Hasbro, or Zynga With Friends in any way. This site is intended for entertainment purposes only.

Wordle® is a registered trademark. All intellectual property rights in and to the game are owned in the U.S.A and Canada by The New York Times Company. CapitalizeMyTitle.com is not affiliated with Wordle®. This site is intended for entertainment purposes only.