Words Ending With "AS" - Word Finder

The following list of words ending with "as" can be used to play Scrabble®, Words with Friends®, Wordle®, and more word games to feed your word game addiction.

We pull words from the dictionaries associated with each of these games. We also show the number of points you score when using each word in Scrabble® and the words in each section are sorted by Scrabble® score. Get helpful hints or use our cheat dictionary to beat your friends. The words below are grouped by the number of letters in the word so you can quickly search through word lengths.

Table of Contents

15 Letter Words

We found 41 fifteen-letter words ending with "as".

 • ectomycorrhizas
  36
 • hyperglycaemias
  31
 • batrachophobias
  29
 • hypercalcaemias
  29
 • symmetrophobias
  29
 • computerphobias
  28
 • hyperlipidemias
  28
 • hypomagnesemias
  28
 • hypomenorrhoeas
  28
 • anthropophobias
  27
 • hyperuricaemias
  27
 • leucocythaemias
  27
 • hyperaesthesias
  26
 • leukocytopenias
  26
 • macrencephalias
  26
 • oligocythaemias
  26
 • phenylthioureas
  26
 • cryptaesthesias
  25
 • hypernatraemias
  25
 • intelligentzias
  25
 • normoglycaemias
  25
 • claustrophobias
  24
 • dermatographias
  24
 • leucocytopenias
  24
 • nephroblastomas
  24
 • achondroplasias
  23
 • carcinosarcomas
  23
 • hemoglobinurias
  23
 • phantasmagorias
  23
 • stigmatophilias
  23
 • thermaesthesias
  23
 • adenocarcinomas
  22
 • claustrophilias
  22
 • spermatorrhoeas
  22
 • bougainvillaeas
  21
 • pseudaesthesias
  21
 • eleutheromanias
  20
 • retinoblastomas
  19
 • telangiectasias
  18
 • rangatiratangas
  17
 • intelligentsias
  16

14 Letter Words

We found 79 fourteen-letter words ending with "as". Here are the first 50. Click "More" for more 14-letter words. You can also click/tap on the word to get the definition.

 • eschscholtzias
  33
 • schizophrenias
  33
 • hyperprosexias
  31
 • xanthochromias
  31
 • xerophthalmias
  31
 • hyperglycemias
  30
 • hypoglycaemias
  30
 • physharmonicas
  29
 • polycythaemias
  29
 • syphilophobias
  29
 • dieffenbachias
  28
 • hypercalcemias
  28
 • hypocalcaemias
  28
 • lymphosarcomas
  28
 • parainfluenzas
  28
 • cyberchondrias
  27
 • erythrophobias
  27
 • hypomenorrheas
  27
 • lymphoadenomas
  27
 • psychasthenias
  27
 • arachnophobias
  26
 • arithmophobias
  26
 • hypermetropias
  26
 • hyperuricemias
  26
 • panophthalmias
  26
 • squandermanias
  26
 • thrombophilias
  26
 • cancerophobias
  25
 • hyperesthesias
  25
 • macrocephalias
  25
 • pharmacopoeias
  25
 • cryptesthesias
  24
 • encyclopaedias
  24
 • hyponatraemias
  24
 • lampadephorias
  24
 • normoglycemias
  24
 • ornithophobias
  24
 • pipiwharauroas
  24
 • schlumbergeras
  24
 • thanatophobias
  24
 • achromatopsias
  23
 • astrapophobias
  23
 • dysmenorrhoeas
  23
 • gigantomachias
  23
 • hepatopancreas
  23
 • morphinomanias
  23
 • spermatothecas
  23
 • syringomyelias
  23
 • encephalalgias
  22
 • gerontophobias
  22

13 Letter Words

We found 147 thirteen-letter words ending with "as". Here are the first 50. Click "More" for more 13-letter words. You can also click/tap on the word to get the definition.

 • schizothymias
  35
 • extravaganzas
  33
 • hyperpyrexias
  33
 • eschscholzias
  32
 • exophthalmias
  30
 • psychomachias
  30
 • hypoglycemias
  29
 • toxicophobias
  29
 • chlorenchymas
  28
 • polycythemias
  28
 • xanthochroias
  28
 • zantedeschias
  28
 • aichmophobias
  27
 • hypocalcemias
  27
 • hypochondrias
  27
 • ichthyofaunas
  27
 • chlamydomonas
  26
 • graphophobias
  26
 • hyperthermias
  26
 • ichthyocollas
  26
 • lymphangiomas
  26
 • phengophobias
  26
 • quadraplegias
  26
 • quadriplegias
  26
 • rhythmopoeias
  26
 • stichomythias
  26
 • tachyphrasias
  26
 • achlorhydrias
  25
 • coloquintidas
  25
 • ephebophilias
  25
 • francophobias
  25
 • hyperkinesias
  25
 • hyperlipemias
  25
 • hypersarcomas
  25
 • sclerenchymas
  25
 • technophobias
  25
 • bibliophobias
  24
 • cancerphobias
  24
 • dextrocardias
  24
 • fibromyalgias
  24
 • hypaesthesias
  24
 • hypersthenias
  24
 • lallapaloozas
  24
 • lollapaloozas
  24
 • pharmacopeias
  24
 • scoptophobias
  24
 • boddhisattvas
  23
 • bradykinesias
  23
 • encyclopedias
  23
 • katharevousas
  23

12 Letter Words

We found 245 twelve-letter words ending with "as". Here are the first 50. Click "More" for more 12-letter words. You can also click/tap on the word to get the definition.

 • hydroxyureas
  29
 • hyperthymias
  28
 • alexithymias
  27
 • cyclothymias
  27
 • dysrhythmias
  27
 • hyperorexias
  27
 • hypnophobias
  27
 • hypsophobias
  27
 • pyrrhuloxias
  27
 • chuckawallas
  26
 • conjunctivas
  26
 • cyberphobias
  26
 • hydrophobias
  26
 • hyperphagias
  26
 • hypokalemias
  26
 • paraphraxias
  26
 • rhizoctonias
  26
 • azoospermias
  25
 • chimichangas
  25
 • hypothermias
  25
 • pachydermias
  25
 • phagophobias
  25
 • psychodramas
  25
 • rhabdomyomas
  25
 • tachyphasias
  25
 • bathophobias
  24
 • coenenchymas
  24
 • collenchymas
  24
 • haemophobias
  24
 • hypercapnias
  24
 • hypercarbias
  24
 • hypocorismas
  24
 • lymphopenias
  24
 • maquiladoras
  24
 • nyctophobias
  24
 • nymphomanias
  24
 • ochlophobias
  24
 • pathophobias
  24
 • phonophobias
  24
 • photophobias
  24
 • prosenchymas
  24
 • scyphistomas
  24
 • taphephobias
  24
 • taphophobias
  24
 • tufftaffetas
  24
 • hydrargyrias
  23
 • hypesthesias
  23
 • hypnopaedias
  23
 • hyposthenias
  23
 • lalapaloozas
  23

11 Letter Words

We found 361 eleven-letter words ending with "as". Here are the first 50. Click "More" for more 11-letter words. You can also click/tap on the word to get the definition.

 • morbidezzas
  34
 • mozzarellas
  31
 • pozzuolanas
  31
 • mycorrhizas
  30
 • quinaquinas
  29
 • hypoxaemias
  28
 • aquaphobias
  27
 • hypothymias
  27
 • jinrickshas
  27
 • piwakawakas
  27
 • zelophobias
  27
 • jamahiriyas
  26
 • jumhouriyas
  26
 • macrozamias
  26
 • phylloxeras
  26
 • chautauquas
  25
 • chuckwallas
  25
 • echopraxias
  25
 • jinrikishas
  25
 • pileorhizas
  25
 • toxiphobias
  25
 • xenophobias
  25
 • chionodoxas
  24
 • jaboticabas
  24
 • maskirovkas
  24
 • rhinophymas
  24
 • bridezillas
  23
 • cynophobias
  23
 • homophobias
  23
 • matroyshkas
  23
 • matryoshkas
  23
 • mysophobias
  23
 • parenchymas
  23
 • philoxenias
  23
 • pohutukawas
  23
 • pyrophobias
  23
 • xanthopsias
  23
 • arrhythmias
  22
 • blackfellas
  22
 • canzonettas
  22
 • gynophobias
  22
 • gypsophilas
  22
 • hypermedias
  22
 • hypospadias
  22
 • kenophobias
  22
 • manzanillas
  22
 • methyldopas
  22
 • mycoplasmas
  22
 • polyphagias
  22
 • premaxillas
  22

10 Letter Words

We found 460 ten-letter words ending with "as". Here are the first 50. Click "More" for more 10-letter words. You can also click/tap on the word to get the definition.

 • chiarezzas
  33
 • mezzalunas
  30
 • pozzolanas
  30
 • puzzolanas
  30
 • mycorhizas
  29
 • quinquinas
  28
 • hypoxemias
  27
 • myxamoebas
  26
 • zoophobias
  26
 • affluenzas
  25
 • haramzadas
  25
 • izvestiyas
  25
 • kaikawakas
  25
 • myxoedemas
  25
 • whillywhas
  25
 • bilharzias
  24
 • jambalayas
  24
 • jinrikshas
  24
 • whakapapas
  24
 • xylorimbas
  24
 • zelotypias
  24
 • zoophilias
  24
 • chakalakas
  23
 • dyspraxias
  23
 • chipochias
  22
 • dysthymias
  22
 • emphysemas
  22
 • exanthemas
  22
 • hibakushas
  22
 • influenzas
  22
 • kniphofias
  22
 • lespedezas
  22
 • alcarrazas
  21
 • arhythmias
  21
 • azotaemias
  21
 • britschkas
  21
 • capocchias
  21
 • chihuahuas
  21
 • chlamydias
  21
 • hybridomas
  21
 • hypernovas
  21
 • hypodermas
  21
 • jambolanas
  21
 • kahikateas
  21
 • kahikatoas
  21
 • manzanitas
  21
 • squamellas
  21
 • zapotillas
  21
 • aquilegias
  20
 • beccaccias
  20

9 Letter Words

We found 612 nine-letter words ending with "as". Here are the first 50. Click "More" for more 9-letter words. You can also click/tap on the word to get the definition.

 • kazatzkas
  35
 • albizzias
  29
 • czaritzas
  29
 • mozzettas
  29
 • pizzerias
  29
 • vizcachas
  28
 • bizcachas
  27
 • jipijapas
  27
 • tzaritzas
  27
 • zarzuelas
  27
 • zambombas
  26
 • mechitzas
  25
 • myxamebas
  25
 • quillajas
  25
 • yokozunas
  25
 • asphyxias
  24
 • britzskas
  24
 • mazourkas
  24
 • myxedemas
  24
 • vuvuzelas
  24
 • aquafabas
  23
 • cachexias
  23
 • chaquetas
  23
 • chatchkas
  23
 • czarevnas
  23
 • kavakavas
  23
 • kawakawas
  23
 • mbaqangas
  23
 • zampognas
  23
 • zuchettas
  23
 • calabazas
  22
 • chickpeas
  22
 • gymkhanas
  22
 • hyphemias
  22
 • apyrexias
  21
 • cachuchas
  21
 • credenzas
  21
 • izvestias
  21
 • jatrophas
  21
 • lymphomas
  21
 • maharajas
  21
 • muchachas
  21
 • tzarevnas
  21
 • xanthomas
  21
 • axilemmas
  20
 • axolemmas
  20
 • azotemias
  20
 • babushkas
  20
 • champacas
  20
 • coquillas
  20

8 Letter Words

We found 770 eight-letter words ending with "as". Here are the first 50. Click "More" for more 8-letter words. You can also click/tap on the word to get the definition.

 • zyzzyvas
  44
 • altezzas
  26
 • zizanias
  26
 • chutzpas
  24
 • zelkovas
  24
 • bazookas
  23
 • britzkas
  23
 • hypoxias
  23
 • mazurkas
  23
 • zimoccas
  23
 • cervezas
  22
 • chachkas
  22
 • chalazas
  22
 • gazookas
  22
 • jambiyas
  22
 • jipyapas
  22
 • zigankas
  22
 • fazendas
  21
 • kopiykas
  21
 • bachchas
  20
 • biznagas
  20
 • cadenzas
  20
 • charkhas
  20
 • dopiazas
  20
 • hexaplas
  20
 • hryvnyas
  20
 • madoquas
  20
 • pyrexias
  20
 • acequias
  19
 • albizias
  19
 • alcorzas
  19
 • bonanzas
  19
 • canzonas
  19
 • coquinas
  19
 • czarinas
  19
 • kabochas
  19
 • khedivas
  19
 • maquilas
  19
 • mestizas
  19
 • mozettas
  19
 • paxiubas
  19
 • romanzas
  19
 • wudjulas
  19
 • zamarras
  19
 • zareebas
  19
 • zebrinas
  19
 • zebrulas
  19
 • alforjas
  18
 • chechias
  18
 • deutzias
  18

7 Letter Words

We found 658 seven-letter words ending with "as". Here are the first 50. Click "More" for more 7-letter words. You can also click/tap on the word to get the definition.

 • mezuzas
  27
 • piazzas
  27
 • scozzas
  27
 • razzias
  25
 • czapkas
  24
 • quokkas
  24
 • jojobas
  23
 • kwanzas
  23
 • khodjas
  22
 • zygomas
  22
 • buqshas
  21
 • coryzas
  21
 • hutzpas
  21
 • jhatkas
  21
 • myxomas
  21
 • pyjamas
  21
 • chukkas
  20
 • eczemas
  20
 • mazumas
  20
 • czardas
  19
 • djibbas
  19
 • dukkhas
  19
 • judokas
  19
 • kwachas
  19
 • nyanzas
  19
 • vizslas
  19
 • xylomas
  19
 • yaqonas
  19
 • zeugmas
  19
 • zoysias
  19
 • barazas
  18
 • chapkas
  18
 • duhkhas
  18
 • gyttjas
  18
 • jatakas
  18
 • jemimas
  18
 • jicamas
  18
 • kacchas
  18
 • kishkas
  18
 • kucchas
  18
 • mizunas
  18
 • pajamas
  18
 • qabalas
  18
 • quaggas
  18
 • rakijas
  18
 • zabetas
  18
 • zarebas
  18
 • zaribas
  18
 • zerebas
  18
 • zeribas
  18

6 Letter Words

We found 560 six-letter words ending with "as". Here are the first 50. Click "More" for more 6-letter words. You can also click/tap on the word to get the definition.

 • huzzas
  27
 • pizzas
  26
 • lezzas
  24
 • tazzas
  24
 • zanzas
  24
 • zanjas
  22
 • hamzas
  20
 • khojas
  20
 • cobzas
  19
 • gyozas
  19
 • jaffas
  19
 • zuppas
  19
 • tizwas
  18
 • baizas
  17
 • brazas
  17
 • burqas
  17
 • colzas
  17
 • hodjas
  17
 • jibbas
  17
 • matzas
  17
 • mirzas
  17
 • motzas
  17
 • plazas
  17
 • qiblas
  17
 • qormas
  17
 • wukkas
  17
 • yakkas
  17
 • zabras
  17
 • zamias
  17
 • zebras
  17
 • ajivas
  16
 • hejras
  16
 • hijras
  16
 • jhalas
  16
 • khayas
  16
 • mekkas
  16
 • sadzas
  16
 • thujas
  16
 • whydas
  16
 • wiljas
  16
 • wuxias
  16
 • zaidas
  16
 • zerdas
  16
 • zondas
  16
 • bajras
  15
 • boxlas
  15
 • chekas
  15
 • dukkas
  15
 • mikvas
  15
 • poojas
  15

5 Letter Words

We found 292 five-letter words ending with "as". Here are the first 50. Click "More" for more 5-letter words. You can also click/tap on the word to get the definition.

 • zupas
  16
 • jafas
  15
 • javas
  15
 • zedas
  15
 • aquas
  14
 • jubas
  14
 • moxas
  14
 • pujas
  14
 • rizas
  14
 • zetas
  14
 • zilas
  14
 • zoeas
  14
 • akkas
  13
 • ekkas
  13
 • jagas
  13
 • judas
  13
 • kakas
  13
 • kokas
  13
 • cycas
  12
 • cymas
  12
 • hakas
  12
 • hokas
  12
 • ixias
  12
 • jotas
  12
 • kavas
  12
 • kawas
  12
 • kivas
  12
 • kohas
  12
 • rajas
  12
 • sojas
  12
 • texas
  12
 • vakas
  12
 • wakas
  12
 • wekas
  12
 • favas
  11
 • hahas
  11
 • hoyas
  11
 • hylas
  11
 • kamas
  11
 • kapas
  11
 • pikas
  11
 • pukas
  11
 • shwas
  11
 • vivas
  11
 • wawas
  11
 • cavas
  10
 • chias
  10
 • dikas
  10
 • dukas
  10
 • ephas
  10

4 Letter Words

We found 57 four-letter words ending with "as". Here are the first 50. Click "More" for more 4-letter words. You can also click/tap on the word to get the definition.

 • zeas
  13
 • kvas
  11
 • chas
  9
 • pyas
  9
 • akas
  8
 • kaas
  8
 • keas
  8
 • koas
  8
 • okas
  8
 • skas
  8
 • avas
  7
 • eyas
  7
 • faas
  7
 • fras
  7
 • hoas
  7
 • nyas
  7
 • ryas
  7
 • twas
  7
 • uvas
  7
 • vias
  7
 • yeas
  7
 • abas
  6
 • amas
  6
 • baas
  6
 • bias
  6
 • boas
  6
 • bras
  6
 • caas
  6
 • ceas
  6
 • maas
  6
 • mnas
  6
 • moas
  6
 • obas
  6
 • ocas
  6
 • omas
  6
 • opas
  6
 • peas
  6
 • pias
  6
 • poas
  6
 • spas
  6
 • upas
  6
 • agas
  5
 • goas
  5
 • odas
  5
 • aias
  4
 • alas
  4
 • anas
  4
 • auas
  4
 • eras
  4
 • etas
  4

3 Letter Words

We found 18 three-letter words ending with "as".

 • zas
  12
 • kas
  7
 • fas
  6
 • has
  6
 • vas
  6
 • was
  6
 • yas
  6
 • bas
  5
 • mas
  5
 • pas
  5
 • das
  4
 • gas
  4
 • aas
  3
 • eas
  3
 • las
  3
 • nas
  3
 • ras
  3
 • tas
  3

2 Letter Words

We found 1 two-letter words ending with "as".

 • as
  2

Other Word Tools

SCRABBLE® is a registered trademark. All intellectual property rights in and to the game are owned in the U.S.A and Canada by Hasbro Inc., and throughout the rest of the world by J.W. Spear & Sons Limited of Maidenhead, Berkshire, England, a subsidiary of Mattel Inc. Words with Friends is a trademark of Zynga With Friends. Mattel and Spear are not affiliated with Hasbro. TheFreeDictionary.com is not affiliated with SCRABBLE®, Mattel, Spear, Hasbro, or Zynga With Friends in any way. This site is intended for entertainment purposes only.

Wordle® is a registered trademark. All intellectual property rights in and to the game are owned in the U.S.A and Canada by The New York Times Company. CapitalizeMyTitle.com is not affiliated with Wordle®. This site is intended for entertainment purposes only.